Rechter verbiedt afschot smienten in Noord-Holland

Datum: 04-12-2017
Bron: Redactie; op basis van gegevens SVN en Vogelbescherming Nederland

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem heeft op 30 november 2017 uitspraak gedaan op het verzoek van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (de SVN waarbij ook onze Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" is aangesloten) om een voorlopige voorziening voor afschot van smienten in Noord-Holland te voorkomen. De rechtbank heeft dat in een spoedprocedure besloten. De ontheffing die de provincie Noord-Holland eerder had afgegeven moet worden opgeschort.

De provincie had de Faunabeheereenheid ontheffing verleend om de komende vijf jaar smienten te mogen verjagen door middel van afschot vanwege schade aan de landbouw. Twee Noordhollandse natuurorganisaties (de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en het KNNV Hoorn), de SVN (alle 14 aangesloten vogelwerkgroepen in Noord-Holland) en Vogelbescherming Nederland hebben eerder tegen deze ontheffing bezwaar ingediend. De uitspraak van de Haarlemse rechtbank houdt in dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de ontheffing tot zes weken na een beslissing over het eerder ingediende bezwaar en beroep.

Paartje Smient

Paartje Smient; ©Kees de Jager

Een belangrijke reden voor het bezwaar is geweest dat het al jaren slecht gaat met de smient in Nederland, terwijl ons land een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor deze bijzonder fraaie eend is. De laatste tien winters is sprake van een sterke afname tot onder de 200.000 exemplaren. De overheid heeft vastgesteld dat er in Nederland minimaal 258.200 smienten moeten overwinteren voor het behoud van een gezonde populatie. Daar zitten de smienten in Nederland ruim onder en de aantallen gaan elk jaar verder achteruit. De ontheffing van Noord-Holland zou leiden tot afschot van meer dan 10.000 smienten per jaar. De genoemde organisaties hebben er vertrouwen in dat de ontheffing om smienten te schieten uiteindelijk geheel van tafel gaat. Volgens Vogelbescherming Nederland staat het doden van deze eend in geen verhouding tot de internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft voor overwinterende watervogels.

Alle vogelwerkgroepen worden verzocht hun leden (dus ook die van onze vereniging met veel overwinterende smienten in ons werkgebied) te vragen in het veld waakzaam te zijn en overtredingen van jacht op smienten te melden.