Foto-expositie 'roofvogels en uilen in de Zaanstreek'

Terug in Wormer, nu in Torenerf

Datum: 13-01-2018
Bron: Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

De foto-expositie 'roofvogels en uilen' van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" is vanaf begin januari tot en met eind mei te zien in Zorgcirkel Torenerf, Prins van Oranjestraat 1 te Wormer. Torenerf is iedere werkdag van maandag t/m vrijdag geopend voor het publiek van 09.00 tot 16.30 uur. Al eerder waren de foto's te zien in De Poelboerderij. In Torenerf zijn ze te bekijken op de begane grond.

Alle getoonde foto's zijn gemaakt door leden van de Vogelbeschermingswacht.

Havik;©Jan v.d. Geld

Havik; ©Jan v.d. Geld

De Zaanstreek staat bekend om de vele weidevogels die tot broeden komen in de fraaie veenweidegebieden zoals het Oostzanerveld, het Westzijderveld en het Wormer- en Jisperveld.
Minder bekend zijn de roofvogels en uilen die zich in onze streek hebben gevestigd. Met name vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is het aantal roofvogels en uilen toegenomen. Dit had twee redenen: sinds die tijd is het gebruik van gif in de land- en tuinbouw sterk verminderd waardoor ook de prooidieren van deze groep vogels zoals muizen minder gifstoffen in hun lichaam kregen. Tevens zijn de bomen uitgegroeid tot mooie parken en houtwallen. In en direct na de Tweede Wereldoorlog werden veel bomen gekapt om het hout te gebruiken voor het verwarmen van huizen en gebouwen.

De laatste jaren is er zeer veel gedaan aan de bescherming van roofvogels en uilen door de desbetreffende werkgroep van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” door o.a. nestkasten op te hangen voor de kerkuil, de steenuil en de torenvalk. Bovendien worden alle nesten elk jaar in kaart gebracht en goed in de gaten gehouden op verstoring door mensen.

Roofvogels en uilen die in de Zaanstreek broeden zijn de buizerd, havik, sperwer, torenvalk, boomvalk, slechtvalk, bruine kiekendief, kerkuil, ransuil en het steenuiltje. De visarend, zeearend en blauwe kiekendief zijn roofvogels die in (zeer) kleine aantallen in het voor- en najaar doortrekken of hier ’s winters aanwezig zijn.