Speuren naar gemerkte Scholeksters

Datum: 26-03-2018
Bron: Bruno Ens, CHIRP

Al een kwart eeuw nemen de Scholeksters in Nederland dramatisch af in aantallen. In 2016 is een groot onderzoek gestart naar de oorzaken. Liggen die in het overwinteringsgebied, in het broedgebied of in beide? Dit onderzoek heet CHIRP.
In het kader van CHIRP zijn deze winter meer dan 700 Scholeksters gevangen, individueel gemerkte met kleurringen, en na het meten van de conditie zijn de vogels weer losgelaten (zie: https://www.chirpscholekster.nl/nieuwsbericht27.php. In totaal 40 vogels hebben ook een zender met GPS gekregen. Het wel en wee van die gezenderde vogels kan hier gevolgd worden

Een belangrijke reden om zoveel Scholeksters te merken en te zenderen is om na te gaan of de Scholeksters met een slechte conditie later gaan broeden en minder jongen groot brengen. Dat zou betekenen dat het lage broedsucces niet alleen te maken heeft met problemen in het broedgebied, maar ook met problemen in het overwinteringsgebied. We komen daar alleen maar achter als we die gemerkte vogels in de broedtijd weten op te sporen. Alle hulp is daarbij zeer welkom.

Gekleurringde scholekster

Gekleurringde scholekster; ©Kees de Jager

Op dit moment trekken de Scholeksters massaal van de overwinteringsgebieden in Waddenzee en Delta naar de binnenlandse broedgebieden. Daarbij verzamelen ze zich eerst in grote groepen, vaak bij water, zoals de oever van een plas of kanaal, of een steiger. Op deze zogenaamde sozen zijn de vogels heel goed af te lezen en vaak lukt het ook om foto's te maken. Die waarnemingen kun je invoeren op de android birdring app die je kunt downloaden van de google play store. De ingevoerde waarnemingen kun je uploaden naar wadertrack (www.wadertrack.nl) en daar kun je ook foto's (< 1 mb) aan de waarneming toevoegen. Heb je geen Android telefoon, of werk je in het veld liever met een notitieboekje, dan kun je op wadertrack ook direct je waarnemingen invoeren. Als je de waarneming hebt geüpload kun je zowel in de birdring app als in wadertrack de volledige life history zien. Als je inzoomt op deze kaart kun je zien waar bij jou in de buurt sozen zijn waar gekleurringde scholeksters zouden kunnen zitten.

Als je een waarneming van een vogel invoert die geringd is in het kader van CHIRP, dan krijgen wij meteen een seintje en kunnen dan op zoek naar het mogelijke broedterritorium. Dat is lang niet altijd makkelijk te vinden en alle hulp daarbij is zeer welkom.

Kortom: gekleurringde Scholeksters gezien? Meld ze!

Voor vragen kun je mailen naar Bruno Ens (bruno.ens@sovon.nl) of Magali Frauendorf (m.frauendorf@nioo.knaw.nl)