Eurobirdwatch 2018 - Een recordjaar

Datum: 12-10-2018
Bron: Kees de Jager, CTI; Vogelbescherming Nederland

Zaterdag 6 oktober 2018 werd er in heel Europa weer volop uitgekeken naar (trek)vogels tijdens de zogenaamde "Euro Birdwatch". In Nederland telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 160 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. Er werden gezamenlijk 190 soorten waargenomen met een totaal aantal van 1.245.315 trekvogels (stand 08-10-2016). Dit jaar gaat de boeken in als een topdag. Ook in de Zaanstreek - waar geteld werd in het Wormer- & Jisperveld - werden diverse records gebroken.

Landelijk beeld - Zeer veel vinken

De voortekenen waren op de vrijdag al erg goed, met zeer veel vogels die op diverse trektelposten werden genoteerd. Ook op zaterdag ging het los; zeer veel vogels en heerlijk (tel)weer. Vooral vinken vlogen fenomenaal goed, en daar heeft zo-goed-als het hele land wel iets van meegekregen. Voor deze soort is dat een absoluut record in Birdwatch-geschiedenis en bovendien is er geen enkele soort (zelfs niet de spreeuw) die ooit meer is geteld tijdens voorgaande edities!
Maar ook zanglijsters, kneuen, en bijvoorbeeld sijzen, witte kwikken en rietgorzen deden het erg goed. En er kwam (vooral) ’s middags nog roofvogeltrek op gang.

De top tien van meest getelde soorten die als trekkers zijn genoteerd

1 Vink 668.452 6 Kneu 25.300
2 Spreeuw 198.447 7 Koperwiek 13.157
3 Graspieper 130.039 8 Kokmeeuw 13.106
4 Zanglijster 46.411 9 Grauwe Gans 11.013
5 Veldleeuwerik 25.519 10 Aalscholver 12.243

De Zaanstreek

Rond 7:15 werd verzameld op de telpost en nadat het licht genoeg was, werd begonnen met tellen. Al snel bleek dat de vogels goed vlogen en werden leuke groepjes graspieper en vinken genoteerd. Ook de voor de Zaanstreek zeldzamere grote gele kwikstaart en de laatste (?) boerenzwaluwen konden worden genoteerd.

Was het bij de start van de telling nog best fris, na een tijdje kon het extra laagje kleding uit en was het genieten in de zon. Gelukkig nog wel met wat sluierbewolking, want tegen een blauwe lucht zijn veel (zang)vogels erg lastig te vinden. En de vogels bleven komen. Net als het landelijke beeld waren het vooral graspiepers en vinken die over de telpost bleven vliegen. Wat verder in de ochtend kwam daar ook de veldleeuwerik nog bij. Deze - veelal wat later op de ochtend trekkende vogel - hoor je meestal al van ver aankomen en dan is het de kunst om ze te lokaliseren om het aantal te kunnen vast stellen. Dit bleek ook nu weer niet altijd even makkelijk als de bewoling net even weg was.

Na het middaguur werden de aantallen duidelijk lager en om 13:30 werd besloten om de telling te beëindigen. Ingmar bleef nog even zitten om de telling in te voeren op trektellen.nl en dat zorgde er voor dat hij alsnog een uur lang bleef tellen. De veldleeuweriken hadden kennelijk een tijdelijke dip gehad, maar vlogen dit laatste uur toch weer behoorlijk (totaal 55 exemplaren). Zo werd er uiteindelijk 7 uur achter elkaar geteld en werden diverse records verbroken.

De tellers van deze Eurobirdwatch: Ingmar van der Brugge, Viljo Kooij, Kees de Jager, Kees en Els Floris, Reinier Krom en Dick Manneveld (1e uur)

Onderstaande tabel laat de top tien voor de Zaanstreek zien, waarbij de vogels met een dagrecord vet gedrukt zijn.

1 Graspieper 1.650 6 Kokmeeuw 71
2 Vink 506 7 Witte kwikstaart 59
3 Veldleeuwerik 206 8 Kneu 44
4 Spreeuw 200 9 Kauw 39
5 Goudplevier 120 10 Ringmus 38