Kennismakingscursus Oer-IJ gebied in de Zaanstreek

Datum: 23-12-2018
Bron: Zaans Natuur en Milieu Centrum

Na de succesvolle kennismakingscursussen in Kennemerland en de IJmond wordt nu ook in de Zaanstreek een serie vergelijkbare hoorcolleges georganiseerd waarbij de Zaanse ontstaans- en bewoningsgeschiedenis centraal staat. Deskundige gastsprekers geven op zes donderdagavonden een presentatie over onder meer archeologie, geologie, natuur, waterbeheer en de relatie tussen het landschap en de industriële ontwikkeling. Te beginnen op donderdagavond 31 januari. Aansluitend zijn er op zaterdagen twee excursies in het buitengebied.

Oer-IJ atlas

Deelname aan de cursus kost 100 euro, inclusief cursusboek en koffie/thee. Deelnemers krijgen ook de gelegenheid aanvullend de module ‘gidsen’ te volgen, waardoor ze als gids bij excursies hun kennis kunnen overdragen aan anderen. Voor de aanvullende module 'gidsen' op zaterdag 6 april wordt 15 euro extra in rekening gebracht. De organisatoren hopen dat onder de deelnemers ook mensen zijn die later als 'Oer-IJ rondleider' kunnen fungeren. De bijeenkomsten vinden plaats in het Natuurmuseum van Zaans Natuur en Milieu Centrum, Thijssestraat 1, 1504 LB in Zaandam. De introductiecursus wordt georganiseerd door de stichting Oer-IJ in samenwerking met het Zaans Natuur en Milieu Centrum.

Wie zich wil inlezen verwijzen we naar de onlangs uitgekomen Atlas Oer-IJ.

Inschrijven kan vanaf december via de Oer-IJ website