Illegale zandstort Middel Westzaan?

Datum: 13-03-2019
Bron: redactie

Een aantal weken geleden werd door een aantal van onze leden geconstateerd dat er een terrein - gelegen aan de Middel te Westzaan - met zand was opgehoogd. Een terrein dat binnen het Natura-2000 gebied Polder Westzaan ligt. Reden waarom zij gelijk de RUD (Regionale UitvoeringsDienst) in Hoorn, verantwoordelijk voor het al dan niet afgeven van vergunningen en het handhaven er van, hebben ingelicht. Ook de politie, Staatsbosbeheer en de gemeente Zaanstad werden op de hoogte gesteld.

De gemeente stelde zich meteen terughoudend op: volgens hun zeggen handhaven zij voor wat betreft bebouwing, de RUD is verantwoordelijk voor de ophoging. De RUD kwam snel ter plaatse kijken en heeft proces verbaal opgemaakt. Echter, later bleek bij navraag naar de stand van zaken dat het proces verbaal niet was doorgestuurd aan de officier van justitie. Omdat deze vervolgactie uitbleef hebben de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek", de "Vereniging tot Ongeschonden behoud Westzijderveld" en Kontakt Milieubeheer Zaanstreek ieder de RUD per brief dringend verzocht om tot vervolgactie over te gaan. Niet direkt ingrijpen leidt immers tot onomkeerbare schade; veen klinkt immers onder belasting snel in.

De politiek in Zaanstad is ook op de situatie geattendeerd terwijl een aantal mensen zich ook aan het verdiepen is in de vergunningen. Door een aantal alerte en actieve leden van onze vereniging is dit voorval snel geconstateerd en in vervolgacties neergezet. Het is jammer om te zien dat er van overheidswege traag en omslachtig wordt gereageerd. Wordt vervolgd.

Zandophoping perceel aan de Middel

De zandophoging van het perceel aan de Middel te Westzaan (foto aangeleverd)