€500 uit Jubileumfonds voor bloemrijke akkerrand

Datum: 4 mei 2019
Bron: redactie

Het bestuur van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" heeft aan Kontakt Milieubeheer Zaanstreek een bijdrage van € 500 uit het Jubileumfonds toegekend voor de aanleg van een bloemrijke akkerrand aan de Zeedijk in Assendelft. Met de bloemrijke akkerrand wordt geprobeerd om de rodelijstsoorten als de patrijs, de veldleeuwerik en de gele kwikstaart, die hier allemaal in het verleden voorkwamen weer terug te krijgen. Dit geldt ook voor diverse soorten wilde bijen en vlinders in dit gebied. Het moet ook gaan fungeren als een voedselvoorraad voor jonge vogels, wilde bijen en vlinders en als dekking voor de volwassen vogels en hun jongen.

De landeigenaar stelt op deze plek een strook grond langs zijn akker ter beschikking voor deze actie tegen de kosten van Onroerendzaak- en Waterschapsbelasting. Landschap Noord-Holland plaatst een degelijk hek met inlandse kastanje houten palen en stevig hekwerk ertussen als afscherming tegen de grazende schapen.

Dinsdag 30 april 2019 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De verwachting is dat er in de loop van deze zomer weer een mooie akkerrand ontstaat met o.a. bloeiende Wilde peen, Gele Morgenster en Knoopkruid.