Fietspad Haansloot Krommenie

Datum: 27 juni 2019
Bron: Jan Kerssens, bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Op 21 juni heeft de gemeente Zaanstad aan bewoners in de omgeving van de Haansloot in Krommenie een uitnodiging gestuurd voor een informatieavond op donderdag 4 juli van 19:00 uur tot 20:30 uur in buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185-A in Krommenie.

Het lijkt er op dat de gemeente er gemakshalve aan voorbij is gegaan dat er ook nog andere geïnteresseerden zijn in het ontwerp van dit omstreden fietspad. Daarom plaatsen wij deze uitnodiging - via de link onderaan dit nieuwsbericht - integraal op de website van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" met de bedoeling om zo veel mogelijk belanghebbenden op deze avond te krijgen. Wellicht leuk voor de tegenstanders om ook de voorstanders van dit fietspad eens te ontmoeten. Voor zover ons bekend bestaan deze voorstanders alleen uit vertegenwoordigers van de Fietsersbond. Uiteraard hun goed recht, maar als de gemeente zoveel geld voor de fietsers uit wil trekken, dan is dat geld wel beter te besteden: het vervolg op het gewraakte fietspad, de Westdijk, ligt er namelijk erbarmelijk slecht bij.

We achten het niet uitgesloten dat na deze informatieve avond in de vakantieperiode de aanvraag voor de wijziging van het bestemmingsplan zal worden gepubliceerd. Wij zullen dan niet aarzelen om actie te ondernemen, mede omdat het beleid van de gemeente Zaanstad in dezen niet lijkt te stroken met het beleid van de provincie Noord-Holland.

We hopen velen van onze vereniging op donderdagavond 4 juli te mogen ontmoeten.

Uitnodiging

Uitnodiging informatieavond fietspad Haansloot (pdf)