Foto-expositie van de Vogelwacht "Zaanstreek"

Datum: 4 december 2019
Bron: P.P.C

De Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" houdt tot en met 31 januari in de gangen op de eerste en tweede etage van Zorgcentrum Evean Guisveld aan de George Gershwinstraat 207 te Zaandijk een foto-expositie. Het Zorgcentrum is dagelijks vrij te bezoeken tijdens de kantooruren van 9.00 tot 17.00 uur. Deze expositie van fotowerk van haar eigen leden bestaat uit twee thema’s: de Zaanse rietvogels en de Vogelwacht in actie.

Roerdomp

Roerdomp ©Ed Staats

In de mooie Zaanse veenweidegebieden is naast weidevogels ook ruimte voor diverse fraaie rietvogels. Van deze soorten worden een tiental getoond middels de foto’s zoals de blauwborst, de kleine karekiet, de rietgors, de baardman en natuurlijk de geheimzinnige roerdomp. Allemaal vogelsoorten die met enig geduld in de Zaanstreek te zien zijn in de daarvoor geschikte biotopen.


Naast de rietvogels zijn er foto's te zien van activiteiten van de vogelwacht met de daarbij behorende vogelsoorten. Zo zijn er foto's te zien van door de vereniging aangelegde ijsvogelbroedwandjes, van oeverzwaluwbroedwanden en onder dakgoten aangebrachte huiszwaluwnestkommen. Uiteraard worden de betreffende vogels ook getoond. Denk ook aan het op geschikte plekken aanbrengen van torenvalkkasten en nestkasten voor steenuiltjes en kerkuilen.

Voor al deze kwetsbare soorten is de vogelwacht actief met het aanbrengen van nieuwe nestgelegenheden waardoor ze in de Zaanstreek kunnen blijven broeden en behouden kunnen blijven. Alle 30 foto's zijn voorzien van een korte tekst met uitleg over de soort en activiteit.

Ophangen van huiszwaluw nesten

Ophangen van huiszwaluwnesten ©Ico van Dijk