Broedvogelinventarisatiecursus

Sovon, Natuurmonumenten en de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" organiseren gezamenlijk een cursus broedvogels inventariseren

Datum: 16 februari 2020
Bron: Onno Steendam (bestuur), Sovon en Natuurmonumenten

Samen met de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" en Natuurmonumenten organiseert Sovon (Samenwerkende Organisatie Vogelonderzoek Nederland) een cursus Broedvogels inventariseren in het Wormer- en Jisperveld volgens de BMP-methode. Deze cursus, toegespitst op het inventariseren van moeras- en rietvogels, is vooral bestemd voor iets gevorderde vogelaars die het leuk vinden om broedvogels te leren inventariseren. Iets voor jou? Geef je dan snel op!

De cursus bestaat uit vijf theorieavonden en vier veldbezoeken. Tijdens de theorieavonden lichten de cursusleiders de BMP-methodiek toe. BMP staat voor 'Broedvogel Monitoring Project'. De avonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je als cursist de theoretische kennis meteen in de praktijk kunt toepassen. Tijdens de veldbezoeken ga je in een klein groepje op pad met een ervaren broedvogelteller. De resultaten van deze bezoeken voer je in via de Avimap-App of op papier en dan achteraf op de website van Sovon. Hierdoor leer je om de resultaten zelf te verwerken en te interpreteren. Voor reeds actieve tellers is de cursus een mooie manier om hun kennis over de methode en hun veldervaring bij te schaven.

BMP teller tussen het riet

Tegenwoordig kunnen territoria in het veld direct digitaal worden ingevoerd (foto: ©Peter Eekelder)

Aan het einde van de cursus krijg je een toets en – ongetwijfeld – een diploma. Na deze cursus ben je in staat om zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens te verwerken. Wil je weten wat BMP precies is? Bekijk dan het filmpje.

Waar en wanneer?

De cursusavonden vinden van 19.30-21.45 uur plaats in het beheerkantoor van Natuurmonumenten (beheereenheid Noord Holland Midden), aan de Zaanweg 70 C (1521 DM) te Wormerveer. De theorieavonden zijn gepland op woensdagavond 25 maart, 8 april, 29 april, 13 mei en 3 juni. De veldbezoeken worden afgewisseld met de avonden. Deze vinden plaats in het Wormer- en Jisperveld of in telgebieden in de buurt. Deze praktijktellingen duren zo'n 2,5 à 3 uur. Cursisten en begeleiders spreken dit samen af tijdens de eerste avond. Deze meestal vroeg startende praktijkochtenden zullen vooral in het weekend vallen.

Sprinkhaanzanger

Het gaat bij deze inventarisatiecursus om de herkenning in beeld en geluid van moeras- en rietvogels,
zoals de sprinkhaanzanger (foto: ©Joke Stuurman-Huitema)

Voor wie?

De inventarisatiecursus is voor de wat gevorderde vogelaar bedoeld die óf al bekend is met het inventariseren van broedvogels in een moerasgebied óf dat graag zou willen leren. Het is belangrijk dat je voldoende ervaring hebt met het redelijk goed herkennen van onder andere riet- en moerasvogels. Hoewel daar wel een cursusavond voor wordt ingeruimd, is de cursus verder vooral gericht op het leren van de methode, in theorie en praktijk. Als geïnteresseerde krijg je een oefenwebsite toegestuurd, waarop je je herkenningsvaardigheden kunt oefenen. Na de cursus kun je zelfstandig aan de slag om met mooie tellingen een waardevolle bijdrage te leveren aan het verzamelen van goede gegevens over broedvogels in dit mooie natuurgebied. Aan cursisten die nog niet actief zijn als vogelteller vragen we 25 euro voor de materiaalkosten.

Belangstelling?

Heb je belangstelling of wil je je aanmelden? Laat dat dan uiterlijk 24 maart weten aan cursusleider Jelle Abma via jelle.abma@sovon.nl.