Afgelastingen i.v.m. het coronavirus

Datum: 13 maart 2020
Bron: bestuur

Door de Overheid en het RIVM zijn diverse maatregelen afgekondigd om het verspreiden van het virus zo veel als mogelijk in te dammen en adviezen gegeven hoe met dit virus om te gaan. In lijn hiermee heeft het bestuur in haar bestuursvergadering van 13 maart jl besloten maatregelen te treffen met betrekking tot een aantal geplande bijeenkomsten.

Onze Grote voorjaarslezingen op zondag 29 maart a.s. in Assendelft en op maandag 30 maart a.s. in Wormer gaan NIET door. Er komen geen vervangende data voor deze lezingen.

Dan is op 7 april de Algemene Ledenvergadering gepland. Deze vergadering gaat NIET door en wordt uitgesteld tot een nadere datum in de tweede helft van dit jaar. In de Kieft en via de website komt daarover nadere informatie.

Of de contactavond van 12 mei a.s. doorgaat, is nog afhankelijk van de verdere ontwikkelingen. Nadere informatie wordt, indien nodig, weer verstrekt via de website.