Interview Bernard Ebbelaar

Datum: 12 juni 2020
Bron: redactie website

Vogelbescherming Nederland (VBN) heeft in het hele land wetlandwachten: de oren en ogen van VBN. Ook de Vogelbeschermingswacht kent onder de leden een aantal wetlandwachten. Onno Steendam en Els Floris voor het Wormer- en Jisperveld en Bernard Ebbelaar voor het Twiske en het Ooszanerveld.
Regelmatig vraagt VBN aan wetlandwachten om een reactie met betrekking tot hun werk. Onlangs is Bernard Ebbelaar daarom kort geïnterviewd.

U vindt dit interview op de site van VBN.