ALV VAN 6 OKTOBER A.S. AFGELAST

Datum: 30 september 2020
Bron: bestuur

Corona blijft ons bezig houden wat vanaf 29 september 18.00 uur heeft geleid tot aanvullende maatregelen van de Rijksoverheid. Dat heeft het bestuur doen besluiten om de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 6 oktober NIET door te laten gaan. Voor zover mail adressen bij de ledenadministratie bekend zijn, worden leden via de mail op de hoogte gesteld.

Of en zo ja wanneer de uitgestelde ledenvergadering wel doorgang vinden, blijft voorlopig nog onbekend. Mocht daar iets nieuws over te melden zijn, dan wordt dat meteen op de website aangegeven. Naar verwachting is er mogelijk pas op zijn vroegst over 3 à 4 weken meer duidelijkheid. Het blijft wat koffiedik kijken en houdt daarom de website voortdurend in de gaten.