Tot eind december geen activiteiten

Datum: 11 oktober 2020
Bron: Bestuur Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"

Vanwege de onlangs door de overheid afgekondigde verscherpte coronaregels en de onzekerheid over nog strengere regels heeft het bestuur in haar vergadering van 9 oktober besloten alle verenigingsactiviteiten tot en met eind december op te schorten. Het is niet mogelijk en onverantwoord om met (grotere) groepen in een zaal te verblijven gezien de huidige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

Dit betekent dat de volgende activiteiten tot en met december zijn vervallen, hetgeen u ook in de activiteitenkalender op deze website kunt zien:

  • De verenigingsexcursies van 24 oktober, 21 november en 19 december.
  • De grote (najaars)lezingen van zondagmiddag 25 en maandagavond 26 oktober. Hiervoor was een aanmeldprocedure voor onze leden en donateurs van toepassing. Inmiddels hebben alle mensen die zich per email hadden aangemeld over deze afgelasting bericht ontvangen.
  • De contactavonden van dinsdag 10 november en 8 december.

Vooralsnog is er wel een excursie- en contactavondenprogramma opgesteld vanaf januari. Over het uiteindelijke doorgaan daarvan zal later (in november / december) een beslissing worden genomen. Houdt hiervoor zowel deze website als verenigingsorgaan De Kieft (voor de leden) die begin december gaat uitkomen in de gaten. Het al dan niet doorgaan van activiteiten van januari t/m mei is uiteraard verder afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de coronaproblemen.