Oud-bestuurslid Aad Bakker overleden

Datum: 23 maart 2021
Bron: Bestuur Vogelwacht "Zaanstreek"

Op 13 maart jl. is op 85-jarige leeftijd ons oud-bestuurslid Aad Bakker overleden na een aantal maanden van afnemende gezondheid.
Aad heeft exact 30 jaar in het bestuur gezeten van 1964 tot en met maart 1993. Daarna is hij nog tot begin december 2020 actief geweest voor onze vereniging. In deze 27 jaar na zijn bestuurslidmaatschap heeft Aad nog vele werkzaamheden voor onze vereniging en de Zaanse natuur en vogels verricht.

Tijdens de besloten uitvaartplechtigheid van 22 maart is een kleine afvaardiging van het bestuur aanwezig geweest. Op dezelfde datum is het onderstaande familiebericht namens onze vereniging in Dagblad Zaanstreek opgenomen.

In de Kieft van begin juni zal een uitgebreide in memoriam over Aad geplaatst worden.


 

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oud-bestuurslid

Aad Bakker

Aad was vanaf 1964 tot en met maart 1993 bestuurslid van onze vereniging in diverse functies. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan onze vereniging en het beschermen van de Zaanse natuur en vogels. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Wij denken aan Aad terug als een uitermate sociaal en tot het laatste moment actief lid.
Wij wensen zijn vrouw Tiny en verdere familie sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Het Bestuur van de
Vogelbeschermingswacht
"Zaanstreek"