Entreeregels bijeenkomsten september en oktober

Datum: 13 september 2021
Bron: bestuur

Vanaf september zullen er voor onze leden na anderhalf jaar weer eens een aantal bijeenkomsten (contactavonden, een algemene ledenvergadering en twee grote najaarslezingen) worden georganiseerd. De twee grote najaarslezingen zijn ook bedoeld voor onze donateurs. Na maart 2020 is er slechts één contactavond doorgegaan, te weten een wintertellers(start)avond in september vorig jaar. Daarna gingen alle zalen meteen weer dicht door een oplevend coronavirus. Nu echter een groot deel van de bevolking gevaccineerd is of hersteld is van corona zijn er wat meer mogelijkheden in de zalen en binnenruimtes.
Voor de eerste avonden in september en oktober hebben we grotere zalen tot onze beschikking, te weten zalencentrum De Stoomhal in Wormer en buurthuis De Vuister in Koog aan de Zaan.
Het gaat dan om de wintertellers(start)avond op 14 september in De Stoomhal, de Algemene Ledenvergadering op 4 oktober (eveneens in De Stoomhal) en de grote najaarslezingen op zondagmiddag 17 oktober in De Vuister en op maandagavond 18 oktober in De Stoomhal.

Afhankelijk van de persconferentie van de regering op 14 september en de nieuwe aankondigingen daarin kunnen onze verdere contactavonden voor de leden vanaf november mogelijk weer in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein in Wormerveer plaats vinden. Kijk voor verdere informatie over deze avonden in de activiteitenkalender op deze website of in de onlangs toegezonden Kieft en/of Kieftenpul. In de Kieft van begin december volgt dan weer nadere informatie.

In De Stoomhal en De Vuister kunnen 65 mensen als de anderhalve meter afstandsregel toegepast wordt. Er kunnen echter meer in bij de coronaregel 'Testen voor Toegang'.
Dat houdt in dat we aan de deur een controle uitvoeren naar een geldige QR-code op een smartphone of via een papieren versie daarvan, het tonen van een coronaherstelbewijs of een testbewijs die niet ouder is dan 24 uur. Dit is het controleren op de zogenaamde drie G's: Gevaccineerd zijn, Getest zijn of Genezen zijn (herstelbewijs). Het meenemen van uw met twee vaccinaties ingevulde coronavaccinatie registratiekaart is ook voldoende.
Door deze controles geldt de anderhalve meter afstandsregel niet meer.
Dus wilt u als lid (of donateur bij de grote lezingen) één van deze bijeenkomsten bijwonen neem dan de papieren of digitale versies even mee.

Meer informatie over het verkrijgen van een QR-code (digitaal of op papier) is te vinden op de site: coronacheck.nl.