Contactavonden en de Corona

Datum: 16 december 2021
Bron: De Lezingencommissie en het Bestuur

De coronaproblematiek blijft ons en onze vereniging wat betreft de activiteiten in de wielen rijden. Op basis van de persconferentie van 14 december van het kabinet is de avond-lockdown verlengd tot 14 januari 2022. Dit betekent dat er tot die tijd geen groepsactiviteiten na vijf uur 's middags mogelijk zijn. Wat er daarna gaat gebeuren is en blijft erg onzeker allemaal. In De Lorzie zijn in ieder geval tot 14 januari geen avondactiviteiten mogelijk.

Dit betekent ook dat de geplande contactavond (tevens de Nieuwjaarsbijeenkomst) met een lezing van ons lid Joke Stuurman op 11 januari helaas geen doorgang kan vinden.

Over de daarna geplande contactavonden van het seizoen 2021/2022 is nog geen beslissing genomen. Daarbij gaat het om 8 februari, 8 maart, 12 april en 10 mei. Datzelfde geldt voor de Algemene Leden vergadering op maandag 11 april in De Stoomhal.

Volg en raadpleeg over het wel of niet doorgaan van activiteiten de activiteitenkalender op onze website en de Kieft die begin maart uit gaat komen voor de leden.