Voorstel tot wijziging statuten

Datum: 10 januari 2022
Bron: bestuur

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 oktober 2021 heeft het bestuur aangekondigd dat er een voorstel tot wijziging van de statuten in aantocht is. Inmiddels is een definitief concept gereed en kan een ieder dat op de website inzien.

Zie hiervoor: Algemeen - Statuten, huishoudelijk reglement en beleid. Hier zijn de volgende documenten te vinden:

  • de akte met de oude notulen
  • de concept akte met voorgestelde wijzigingen
  • een concept overzicht met alle wijzigingen zoals de statuten er uiteindelijk uit gaan zien.

Een voorstel tot wijzigen wordt voor de ALV van 11 april 2022 geagendeerd.