Nieuwsberichtenrss-feed icon

Wandelen over water in het Guisveld

4 juni 2019

Ontdek deze Pinksterdagen één van de stilste gebieden van de Zaanstreek, het Guisveld. Slechts twee dagen per jaar is dit natuurgebied toegankelijk. Loop op eigen gelegenheid de wandelroute dwars door het Guisveld. Het pad voert je afwisselend door een landschap van rietlanden, bloemrijke weiden, slootjes en langs veel (riet)vogels. Lees verder...


€500 uit Jubileumfonds voor bloemrijke akkerrand

4 mei 2019

Het bestuur van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" heeft aan Kontakt Milieubeheer Zaanstreek een bijdrage van € 500 uit het Jubileumfonds toegekend voor de aanleg van een bloemrijke akkerrand aan de Zeedijk in Assendelft. Met de bloemrijke akkerrand wordt geprobeerd om de rodelijstsoorten als de patrijs, de veldleeuwerik en de gele kwikstaart, die hier allemaal in het verleden voorkwamen weer terug te krijgen. Lees verder...


Project Huiszwaluwen ontvangt bijdrage uit het IJsvogelfonds

2 mei 2019

Voor ons project Huiszwaluwen dat onder leiding van Arjan en Ben van Poecke met succes is uitgevoerd, hebben wij een aanvullende bijdrage gevraagd uit het IJsvogelfonds. We hebben inmiddels bericht ontvangen dat we een bijdrage van € 400 ontvangen. Lees verder...


Zorgen om voorgenomen camping Twiske

6 april 2019

Het Twiske is een Natura 2000-gebied. Het bijzondere van het Twiske is dat het ook een recreatiegebied is. Veelal staan natuur en recreatie op gespannen voet met elkaar. Het lijkt er inmiddels op dat het Twiske meer en meer onder invloed komt te staan van de recreatie. Recente berichtgeving omtrent het ontwikkelen van een camping bij de Twiske-Haven met o.a. lodges, safaritenten en camperplekken in het gebied baart het bestuur dan ook grote zorgen.
Lees verder...


De huiszwaluwen mogen komen

3 april 2019

Ons jubileumproject voor wat betreft het ophangen van de nesten voor huiszwaluwen is zaterdag 30 maart jl door Arjan van Poecke en zijn vader Ben succesvol afgerond. Het is een ongelooflijk mooi project geworden: 46 adressen met 92 kasten. Lees verder...