Werkgroepen

Binnen de vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" zijn diverse werkgroepen actief die zich bezig houden met bescherming en / of het organiseren van activiteiten voor de vogelwacht. De bescherming kan zich zowel richten op een bepaalde soort(groep) als op enkele specifieke gebieden binnen de Zaanstreek. Via onderstaande links kunt u meer te weten komen over de werkgroepen en waar ze zich zoal mee bezig houden.
Over het werk van de werkgroepen Excursies en Leden en Contactavonden vindt u meer informatie onder het kopje Verenigingsactiviteiten.

Vogeltellers
Tellingen en Inventarisaties
Oeverzwaluw
Oeverzwaluwen
IJsvogel
IJsvogels
Buizerd en Ransuil
Roofvogels en Uilen
Poster stadsvogels
Stadsvogels
Scholekster
Weidevogelbescherming
Stand PPC
Pers- en Propaganda Commisie
Noorder IJplas
Noorder IJplas
Landschap Oostzanerveld
Oostzanerveld
Landschap Kalverpolder
Kalverpolder en Enge Wormer
Vrijwilligerswerk in het Westzanerveld
Polder Westzaan
Grutto's op plas-dras
Wetlandwachten

Doelstellingen

De werkgroepen dragen door hun werk bij aan het behalen van de doelstellingen van de Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek". In onderstaande documenten is vastgelegd welke doelstelling elke werkgroep heeft en op welke wijze deze zal worden bereikt.