Werkgroep Kalverpolder en Enge Wormer

De hoge natuur- èn cultuurhistorische waarden van het veenweidegebied de Kalverpolder en de droogmakerij de Enge Wormer heeft een aantal jaren de bijzondere aandacht gekregen van een binnen de vereniging gevormde werkgroep. Die werkgroep trachtte deze waarden te behouden onder meer door onderzoek, publicaties, adviezen en rondleidingen.

In 2007 verscheen het Beheerplan voor de Kalverpolder, waarin de visie van de werkgroep over het gebied is beschreven. Dit plan verwierf een nominatie voor de Zilveren Maanprijs 2007 van de provincie Noord-Holland.

Mede gestimuleerd door deze werkgroep heeft de Vogelwacht "Zaanstreek" meegewerkt aan de oprichting van de Stichting Kalverpolder, die onder andere aan vrijwillig natuurbeheer doet.

Na een succesvolle start van deze stichting, is de werkgroep Kalverpolder en Enge Wormer - op voorstel van de leden van de werkgroep - in 2009 opgeheven; de activiteiten van de werkgroepleden vinden voortaan plaats onder auspiciën van de stichting Kalverpolder.

Twee leden van de vogelwacht hebben op voordracht van het bestuur een zetel in de Raad van Advies van de stichting. Zij treden voor de vereniging tevens op als coördinatoren voor dit gebied.


Coördinatoren

Onno Steendam
075 6428828

Jan Belier
De Twee Gebroeders 22
1509 ZN Zaandam
075-6158533

Landschap Kalverpolder
Landschap Kalverpolder; © Jinze Noordijk