Werkgroep Noorder IJplas

HoogspaningsmastenOorspronkelijk onstaan als een zandwin locatie is de Noorder IJplas momenteel een stuk struinnatuur dat behoort tot de gemeente Amsterdam. Het gebied heeft een oppervlakte van ca. 121 hectare waarvan 65 hectare water en ligt ingeklemd tussen het Noordzeekanaal in het zuiden, de Coentunnelweg in het noorden en het oosten en het Zijkanaal H in het westen. Boven het gebied lopen hoogspanningleidingen en een deel van het gebied is omheind en wordt begraasd door Schotse Hooglanders

Hoewel het gebied geen Natura 2000 status heeft en ook niet geldt als beschermd gebied onder de Vogel- en Habitatrichtlijn is de Noorder IJplas bij veel Zaanse vogelaars bekend om zijn flora, fauna en vogelrijkdom, van zowel broed- als overwinterende vogels. Sinds jaar en dag worden er al vogeltellingen gedaan.

Noorder IJplas in de avond

Vanwege de natuurwaarde van het gebied is in mei 2017 de werkgroep Noorder IJplas opgericht. De doelstelling van de werkgroep is om zicht te houden op, en bij te dragen aan de (natuur)ontwikkelingen van het gebied en om vanuit het belang van de de Zaanse Vogelbeschermingswacht op te kunnen treden als overlegorgaan richting andere belanghebbende partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat dat ook een deel van het gebied beheert en mountain bike vereniging MTB Twiske die in het gebied een parcours heeft liggen.


Werkgroepleden

Huib Versloot
06-83648471

 

Arjan van Poecke
Westkolkdijk 6
1511 HZ Oostzaan
06-46348625