Werkgroep Stadsvogels

Poster stadsvogels

De werkgroep Stadsvogels stelt zich ten doel het behouden en waar mogelijk verbeteren van de stand van verschillende in de stad voorkomende vogels in de stedelijke gebieden van de Zaanstreek.

Een eerste stap richting dit doel is het in kaart brengen van de soorten en aantallen stadsvogels in de Zaanstreek. Traditioneel zijn er veel gegevens bijgehouden van de vogels in de buitengebieden, maar van de stadse vogels ontbreken deze (nagenoeg) geheel. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om onderbouwd actie te ondernemen, daarom zullen de eerste jaren in het teken staan van het verzamelen van deze gegevens.

Het verzamelen van deze gegevens doen wij door inventarisaties te houden. Voor de huismus hebben wij dit onlangs met een enthousiaste groep vrijwilligers gedaan. Maar dat is niet het enige wat wij doen. Zo plaatsen wij waar nodig nestkasten voor onder andere de huismus (mussenhotels), spreeuwen (2014 is het jaar van de spreeuw) en gierzwaluwen, houden wij informatieavonden en hebben wij contact met verscheidene betrokken organisaties waaronder de gemeente, de gierzwaluwbescherming afd. Zaanstreek en de NME-Zaanstreek.

Poster stadsvogels

Ook hebben wij in samenwerking met een kunstenaar (Frits-Jan Maas ) twee posters gerealiseerd die tal van toepassingsmogelijkheden hebben. Een van deze twee posters is al te vinden op de site van ThiemeMeulenhoff. De platen willen wij ook via een lesprogramma, dat door het NME ontwikkeld is en waar scholen op in kunnen schrijven, aan basisscholen aanbieden. Ook de Vogelbescherming Nederland (die het realiseren van de posters financieel mogelijk heeft gemaakt) zal er op een leuke, educatieve manier gebruik van gaan maken!

Zie voor actuele activiteiten en berichten onze Facebook pagina

Bent u enthousiast geworden en wilt u een nestkast bestellen, neem dan gerust contact met ons op middels dit formulier.


Coördinator

Arjan van Poecke
Westkolkdijk 6
1511 HZ Oostzaan
06-46348625

Werkgroepleden

Henriëtte Nool
Nynke Sminia (ZNMC)
Ben van Poecke
Lilian Bakker