Wintervoeding

Waterral op het ijs; foto Onno Steendam
Waterral op het ijs; © Onno Steendam

Een aantal jaren geleden was er een speciale werkgroep die tot taak had om tijdens strenge winters de kwetsbare vogels in ons werkgebied bij te voeren en hierdoor deze standvogels de winter door te helpen. Hierbij werd samengewerkt met andere instanties, zoals de Dierenambulance, Vogelopvangcentrum Krommenie, natuurbeherende organisaties, boeren etc. Het betrof toen voornamelijk soorten als blauwe reiger, roerdomp, knobbelzwaan, meerkoet, diverse eendensoorten, meeuwachtigen enz.

Vanwege het al jaren achtereen uitblijven van strenge winters (als het al vroor was dat van korte duur) is deze werkgroep opgeheven. Ook heeft een rol gespeeld dat met name binnenstedelijk veel burgers al uit zichzelf voor het voeren van vogels zorg dragen wanneer het koud begint te worden.

Mocht u tijdens vorstperiodes binnen het werkgebied van de vereniging grote concentraties vogels ontdekken waarvan u de indruk heeft dat deze voedselhulp nodig hebben dan stellen wij het zeer op prijs als u dit wilt melden aan één van de leden van het bestuur van de vereniging.

U kunt ook onderstaande tabel gebruiken om zelf de vogels actief (bij) te voeren:

Zaadeters
Huismus, Ringmus gemengd vogelzaad, onkruidzaden,
bruin brood, ongebrande pinda's
keukenresten (zonder zout)
kaaskorsten (zonder plastic)
vetbollen, krenten
Groenling, Putter, Vink gemengd vogelzaad, onkruidzaden,
rozebottelbessen, krenten
distelzaden, zonnepitten.
Insekteneters
Merel, Zanglijster, Kramsvogel, Koperwiek maalgerst, meelwormen, bruinbrood,
bessen, appels (eventueel rot),
peren (eventueel rot), rozijnen.
Koolmees, Pimpelmees gemengd vogelzaad, kokosnoot
ongebrande pinda's (snoeren en netjes)
kaaskorsten (zonder plastic) vetbollen,
rozijnen, spekzwoerd.
Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper zonnepitten, ongebrande pinda's,
vetbollen, pindakaas, spekzwoerd.
Heggenmus, Roodborst, Winterkoning fijn universeel zaad, meelwormen,
ongekookte havermout (ongezouten).
Alleseters
Spreeuw, Kauw, Zwarte Kraai, Gaai Komen af op allerlei (natuurlijk) voedsel
Watervogels
Wilde eend, Slobeend, Smient, Wintertaling, Pijlstaart mais, granen, bruin brood, gesneden
boerenkool, fijngehakte rauwe groente.
Toppereend, Kuifeend, Tafeleend, Dodaars aardappelschillen, klein gesneden stukjes aardappel,
fijngesneden boerenkool.
Meerkoet, Waterhoen mais, granen, bruin brood,
fijngehakte rauwe groente, aardappelschillen
Zwanen en Ganzen gesneden boerenkool, graan, brood,
bietenresten, fijn gehakte rauwe aardappelen.
Zaagbekken, Nonnetje vleesafval, visafval, fijngesneden ongezouten vis.
Blauwe reiger, Roerdomp, Waterral vlees en visafval, eendagkuikens,
muizen en uitgelegd opengewerkt aas.
Roofvogels en Uilen
Buizerd, Ruigpootbuizerd, Torenvalk, Blauwe kiekendief vlees en visafval, eendagkuikens,
muizen en uitgelegd opengewerkt aas.

Meer informatie over het voeren van vogels is te vinden op de site van Vogelbescherming Nederland.